WHO: OTYłOść TO CHOROBA. „DOBRZE WYGLąDAJąCE” DZIECI TO CZęSTO CHORZY DOROśLI

Wciąż wiele osób postrzega otyłość jako defekt estetyczny, który jest wynikiem objadania się i lenistwa. Tymczasem to choroba o licznych uwarunkowaniach, trudna w leczeniu i mająca poważne konsekwencje dla zdrowia. Jednak jej powstawanie i przyczyny to dużo bardziej skomplikowane procesy niż się powszechnie uważa. W opracowanej przez WHO Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikac...

Source: