TAK ROZPOZNASZ UDAR MóZGU. NIETYPOWE OBJAWY UDARU MóZGU. WIDZISZ TE OBJAWY UDARU MóZGU, TRZEBA DZIAłAć NATYCHMIAST! 10.07.2024

Nietypowe objawy udaru mózgu. Jeśli wiedzisz te objawy udaru mózgu, to trzeba działać natychmiast. Szybka reakcja pozwoli maksymalnie zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mózgu. Ważne więc, żeby wiedzieć jakie objawy towarzyszą udarowi. Zobacz, jakie są objawy udaru. Masz te objawy? Natychmiast jedź się do szpitala po pomoc!

Udar mózgu - jak rozpoznać udar? Pierwsze objawy udaru mózgu

Udar mózgu to obumarcie komórek nerwowych mózgu z powodu zatrzymania dopływu krwi. Wyróżnia się udar mózgu niedokrwienny i udar mózgu krwotoczny.

Do udaru niedokrwiennego dochodzi wtedy, gdy tętnica zaopatrująca jedną z części mózgu w krew, staje się niedrożna.

Udar krwotoczny, czyli wylew powstaje, w momencie pęknięcia tętnicy mózgowej. Krew wydostaje się z uszkodzonego naczynia niszcząc struktury nerwowe. Prowadzi też do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Jakie są pierwsze objawy udaru?

W niewielu przypadkach zdarza się, że udar zostać niezauważony.

 • Opadanie mięśni twarzy, np. kącika ust
 • Trudności w mówieniu
 • Osłabienie lub niedowład kończyn górnych
 • Zawroty i bóle głowy (uczucie wirowania otoczenia)
 • Zaburzenia widzenia na jedno oko. Czasami występuje też podwójne widzenie
 • Nudności, wymioty
 • Utrata przytomności
 • Zaburzenia równowagi

Jeżeli podejrzewasz, że osoba przebywająca w twoim towarzystwie przechodzi udar poproś ją o wykonanie kilku prostych czynności. Po pierwsze niech się uśmiechnie, po drugie niech powtórzy za tobą proste zdanie, a po trzecie poproś o podniesienie rąk nad głowę. Jeżeli dana osoba nie jest w stanie wykonać tych rzeczy natychmiast należy wezwać pogotowie.

Od czego można dostać udaru mózgu?

Często udar jest związany z występowaniem innych schorzeń, a ryzyko zwiększa szkodliwy tryb życia.

Do udaru może przyczynić się:

 • Palenie papierosów
 • Nadużywanie alkoholu
 • Wysoki poziom cholesterolu
 • Otyłość
 • Cukrzyca
 • Miażdżyca
 • Brak aktywności fizycznej
 • Problemy kardiologiczne

Po czym poznać że zbliża się udar?

2024-07-10T11:21:38Z dg43tfdfdgfd