POJAWIł SIę NOWY WARIANT KORONAWIRUSA Z OGROMNą LICZBą MUTACJI

Pełny ekran SLAJD 1/3 © Grafika redakcji na podstawie: https://www.prosci-inc.com/covid-19/ Nazwa 'korona...

Source: