FUNDACJA BADA STAN PSYCHICZNY PRACOWNIKóW W CZASIE PANDEMII. MOżESZ POMóC

Odczuwam wyższy poziom lęku. Mam problemy z pamięcią i koncentracją. Odczuwam wyraźny spadek lub wzrost apetytu. Czuję, że moje życie straciło sens. W czasie pandemii po raz pierwszy skorzystałam/em z pomocy psychiatry – to niektóre z punktów ankiety opracowanej przez Fundację „Twarze depresji”, która chce zbadać „Stan psychiczny pracowników w czasie pandemii” i zachęca...

Source: