COVID-19: CO DZIEJE SIę W CIELE W POSZCZEGóLNYCH STADIACH CHOROBY

© Shutterstock Koronawirus. Szpital COVID-19 Na początku pandemii COVID-19 nasza informacja o chorobie pochodziła z klinicznych przypadków COVID-19. Dzisiaj badania na ten temat są już możliwie wyczerpujące. Uporządkuj swoją wiedzę i sprawdź, co dzieje się w poszczególnych fazach choroby COVID-19. Fazy choroby COVID-19 Szybko stało się jasne, że COV...

Source: