ALARM NAUKOWCóW. ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE POWODUJE DEPRESJę

Depresja to jedna z najczęściej występujących chorób psychicznych, z którą zmaga się duża część ludzkości. © Dostarczane przez Zeberka Alarm naukowców. Zanieczyszczone powietrze powoduje depresję Nie jest żadną tajemnicą, że zła jakość powietrza wpływa na zdrowie ludzi, ale również nie sprzyja środowisku. Naukowcy alarmuję, że… depresja może być pokłosie...

Source: